Meningokocker 1177

Epidemisk hjärnhinneinflammation – 1177

17 okt. 2022 — Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara.

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation – 1177

De kallas meningokocker. Vad du kan bli rekommenderad beror bland annat på vilka typer av meningokockbakterier som är vanliga på resmålet.

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen men framför allt i västra och centrala Afrika. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion — Folkhälsomyndigheten

17 maj 2022 — Det finns 13 olika grupper av meningokocker. … Privatpersoner hänvisas till 1177 för rådgivning och hjälp vid sjukdom: 1177 (1177.se).

Meningokockinfektion finns i hela världen. Sjukdomen och orsakas av en bakterie som man också kan bära utan att vara sjuk. I undantagsfall orsakar den allvarlig sjukdom som hjärninflammation och blodförgiftning. Annan benämning: Epidemisk hjärnhinneinflammation.

Meningokockinfektioner – Internetmedicin

Meningokockinfektioner orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Denna är en Gramnegativ diplokock med de viktigaste serogrupperna A, B, C, Y, X och W-135.

Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.

Meningit – bakteriell – Internetmedicin

16 dec. 2022 — Neisseria meningitidis (Meningokocker); Haemophilus influenzae (minskat betydligt sedan införandet av allmän HIb-vaccination); Listeria …

Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.

Skolbarn avled i hjärnhinneinflammation – Vårdfokus

Skolbarn avled i hjärnhinneinflammation | Vårdfokus

24 apr. 2017 — Bakterien meningokocker kan finnas i svalg och bakom näsan utan att det märks och utan att personen blir sjuk. I sällsynta fall orsakar …

Ett skolbarn i Nyköping avled i lördags av epidemisk hjärnhinneinflammation. Ett mindre barn har tillfrisknat efter behandling på sjukhus. Nu får barn, närstående och personal förebyggande behandling.

Vaccination mot meningokocker – Region Norrbotten

Meningokocker är bakterier som vid invasiv infektion kan orsaka meningit och sepsis med risk för allvarliga komplikationer och dödsfall.

Nyheter och leveransinformation Meningokocker är bakterier som vid invasiv infektion kan orsaka meningit och sepsis med risk för allvarliga komplikationer och dödsfall. Personer som drabbas behöver ett akut omhändertagande på sjukhus. Bakterien smittar vi…

Meningokocker – Stockholm

Meningokocker – Läkarinformation

Orsakas av meningokocker, Neisseria meningitidis. Laboratoriediagnostik … jourmottagningar, sjukvårdsupplysning (1177), barnklinik, infektionsklinik. Vid.

Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakas av en bakterie vid namn Neisseria meningitidis. Detta är en meningokock som är vanligt förekommande i svalget även hos …

Keywords: meningokocker 1177